Oddělení pro dospělé

Pondělí: 12:00 - 17:00
Úterý: Zavřeno
Středa: 11:00 - 16:00
Čtvrtek: 12:00 - 17:00
Pátek: 12:00 - 18:00

Oddělení pro děti

Pondělí: 12:00 - 17:00
Úterý: Zavřeno
Středa: 12:00 - 17:00
Čtvrtek: 12:00 - 17:00
Pátek: Zavřeno

Městská knihovna Podbořany

Kpt. Jaroše 550, 441 01 Podbořany
knihovna@podborany.net
+420 415 214 149 www.knihovnapodborany.cz

Najdi knihu:

Jak se stát členem

 
 
 
 
 

Registrace osoby věku 15 let a výše


1. registrace se provádí osobně v oddělení pro dospělé
2. k registraci je potřeba platný doklad totožnosti a poplatek 150 Kč (studenti a důchodci, MD, ZTP 70 Kč) na období následujících 365 dní (poplatek neplatí osoby, které dovršily 70 let)
3. je možné využít předregistrace provedené on-line prostřednictvím knihovního katalogu; uživatel si tak bude moci už před první návštěvou knihovny objednat nebo rezervovat dokument
 
 
 
 
 
 
 

Registrace osoby mladší 15 let


Bez přítomnosti zákonného zástupce
1. registrace se provádí v oddělení pro děti a mládež
2. knihovník dítěti založí registraci na základě jména a příjmení
3. dítě předá zákonnému zástupci informační materiály a formuláře k doplnění osobních údajů a k podpisu
4. poté, co knihovna obdrží vyplněné a podepsané formuláře a je uhrazen roční registrační poplatek ve výši 30 Kč (děti mladší 6 let poplatek neplatí), je registrace aktivována a uživateli (dítěti) je předán uživatelský průkaz

Za přítomnosti zákonného zástupce
1. registrace se provádí v oddělení pro děti a mládež
2. zákonný zástupce poskytne knihovníkovi osobní údaje své a dítěte, zaplatí roční registrační poplatek 30 Kč (za děti mladší 6 let se poplatek neplatí) a podpisem registraci potvrdí
3. knihovník uživateli předá aktivní uživatelský průkaz a informační materiály
 
 
 
 
 

Spolupracujeme