Oddělení pro dospělé

Pondělí: 12:00 - 17:00
Úterý: Zavřeno
Středa: 11:00 - 16:00
Čtvrtek: 12:00 - 17:00
Pátek: 12:00 - 18:00

Oddělení pro děti

Pondělí: 12:00 - 17:00
Úterý: Zavřeno
Středa: 12:00 - 17:00
Čtvrtek: 12:00 - 17:00
Pátek: Zavřeno

Městská knihovna Podbořany

Kpt. Jaroše 550, 441 01 Podbořany
knihovna@podborany.net
+420 415 214 149 www.knihovnapodborany.cz

Najdi knihu:

Provozní řád veřejných počítačů

 
 

Příloha č. 2


Internetové stanice slouží návštěvníkům knihovny ke zkvalitnění informačních služeb knihovny

I. Uživatelé internetu
1. Služby Internetu může v Městské knihovně Podbořany využívat každý uživatel knihovny. Děti do 15 ti let se mohou stát uživateli internetu až na základě písemného souhlasu rodičů, kteří tím přebírají odpovědnost za dodržování provozního řádu.

2. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí internet.

II. Provozní podmínky
1. Uživatelé jsou povinni dodržovat provozní řád pro práci s Internetem a respektovat pokyny pracovníků knihovny.jakoukoliv nejasnost je uživatel povinen ohlásit pracovníkům knihovny.

2. Před započetím práce potvrdí uživatel svým podpisem souhlas s pravidly užívání Internetu. Přejímá tím zároveň odpovědnost za škody způsobené aktivním zásahem do sítě.

3. Uživatel musí hlásit pracovníkům knihovny zahájení i ukončení práce na PC. Po ukončení práce musí PC zůstat ve stavu, v němž byl předán obsluhou.

4. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software.

5. Uživatelům je dovoleno používat služeb www.

6. Uživatelům je zakázáno:

a) nahrávat na pevný disk jakékoliv soubory stažené z Internetu a provádět jiné instalace b) provádět jakékoliv změny programů – nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat soubory či adresáře, měnit nastavení software c) používat vlastní externí disky d) vypínat a resetovat počítač e) provozovat online počítačové hry f) používat tuto službu k činnostem zákonem zakázaným – zejména k neoprávněnému užití autorských děl, k vyhledávání a šíření zákonem zakázaných informací – rasismu, pornografie, fašismu atd.

7. Jeden počítač může používat pouze jeden uživatel, výjimečně se souhlasem obsluhy uživatelé dva.

III. Rozsah a úhrada služeb
1. Užívání Internetu je pro registrované uživatele zdarma, ostatní uživatelé uhradí poplatek dle aktuálního ceníku

2. Každý uživatel má právo pracovat s Internetem nejdéle 60 minut. Tuto dobu lze ve vyjímečných případech prodloužit.

3. Uživatelé si mohou předem zamluvit stanici Internetu, nejdéle však na 1 hodinu. Pokud není přítomen další zájemce lze dobu prodloužit. Doba prodlení je 10 min. Zamluvit stanici lze i telefonicky – 415 214 149 Stejným způsobem je možné zamluvení i zrušit.

4. Městská knihovna Podbořany neodpovídá za rychlost spojení.

5. V případě, že to dovolují licenční a jiné podmínky pro využívání jednotlivých zpřístupněných zdrojů, může si uživatel vytisknout výsledky své práce za stanovený poplatek.

IV. Porušení Provozního řádu internetu
V případě porušení Provozního řádu internetu může být uživateli přístup k Internetu dočasně nebo navždy ukončen.


V Podbořanech 18. 12. 2013

Mgr. Radek Reindl, starosta města Podbořany
Mgr. Stanislava Čapková, vedoucí Měk Podbořany
 
 
 
 
 

Spolupracujeme