Oddělení pro dospělé

Pondělí: 12:00 - 17:00
Úterý: Zavřeno
Středa: 11:00 - 16:00
Čtvrtek: 12:00 - 17:00
Pátek: 12:00 - 18:00

Oddělení pro děti

Pondělí: 12:00 - 17:00
Úterý: Zavřeno
Středa: 12:00 - 17:00
Čtvrtek: 12:00 - 17:00
Pátek: Zavřeno

Městská knihovna Podbořany

Kpt. Jaroše 550, 441 01 Podbořany
knihovna@podborany.net
+420 415 214 149 www.knihovnapodborany.cz

Najdi knihu:

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

 
 
Pokud Městská knihovna Podbořany nemá ve svém knižním fondu titul, o jehož zapůjčení má čtenář zájem, může jej vyžádat ke krátkodobé výpůjčce z jiné knihovny

Informace pro čtenáře:
služba MVS se poskytuje výhradně registrovaným uživatelům knihovny
podmínky výpůjčky stanovuje knihovna, která dokument vlastní (výpůjční
lhůtu, cenu kopií, případně zda se bude jednat o absenční či prezenční výpůjčku)
žadateli o meziknihovní výpůjční službu je účtováno poštovné ve výši 30 Kč
o skutečnosti, že je dokument připraven k vyzvednutí, informujeme čtenáře e-mailem nebo SMS zprávou
dokumenty nevyzvednuté v určeném termínu se vracejí zpět (termín je uveden na oznámení o MVS nebo stanoví knihovník), povinnost čtenáře uhradit vynaložené náklady na MVS však zůstává
 

Spolupracujeme